Hồ Vũng Linh (ngã ba Vũng Liêm)


Hồ Vũng Linh (ngã ba Vũng Liêm) by Nam Tuan

Hồ Vũng Linh (ngã ba Vũng Liêm)      Photo by Nam Tuan       • Cầu vào viếng Bia

  Cầu vào viếng Bia
 • Fish statue - NT

  Fish statue - NT
 • Khu di tích Hồ Vũng Linh

  Khu di tích Hồ Vũng
 • Tượng đài ở ngã ba Vũng Liêm

  Tượng đài ở ngã ba V
 • Tác phẩm điêu khắc - NT

  Tác phẩm điêu khắc -
 • Nguyên liệu đá từ miền Trung - NT

  Nguyên liệu đá từ mi
 • Mặt sau tượng đài

  Mặt sau tượng đài
 • LỐI VÀO NHÀ KHÁCH UB

  LỐI VÀO NHÀ KHÁCH UB
 • Dáng vẽ hiên ngang

  Dáng vẽ hiên ngang
 • Tượng cá tai tượng

  Tượng cá tai tượng
 • Tượng đài - Lê Cẩn & Nguyễn Giao - Memorial

  Tượng đài - Lê Cẩn &
 • NHÀ KHÁCH UB

  NHÀ KHÁCH UB
 • Công viên tượng đài Lê Cẩn - Nguyễn Giao

  Công viên tượng đài
 • Thị trấn - Vũng Liêm - Townlet

  Thị trấn - Vũng Liêm
 • Ngã ba Vũng Liêm

  Ngã ba Vũng Liêm
 • Ngã ba - Vũng Liêm - Crossroads

  Ngã ba - Vũng Liêm -
 • Ql53 - Vũng Liêm

  Ql53 - Vũng Liêm
 • Trung tâm TDTT Vũng Liêm

  Trung tâm TDTT Vũng
 • Ngã ba Vũng Liê

  Ngã ba Vũng Liê
 • thị trấn Vũng Liêm

  thị trấn Vũng Liêm
 • Sân vận động - Vũng Liêm - Stadium

  Sân vận động - Vũng
 • TT Bồi dưỡng chính trị Vũng Liêm

  TT Bồi dưỡng chính t
 • Ql53 - Vũng Liêm

  Ql53 - Vũng Liêm
 • Quốc lộ -53 - National road

  Quốc lộ -53 - Nation
 • QL53 - Thị trấn Vũng Liêm

  QL53 - Thị trấn Vũng
 • CỔNG NHÀ THỜ HỌ PHAN

  CỔNG NHÀ THỜ HỌ PHAN
 • thị trấn Vũng Liêm

  thị trấn Vũng Liêm
 • NHÀ THỜ HỌ PHAN

  NHÀ THỜ HỌ PHAN
 • Quốc lộ -53 - National road

  Quốc lộ -53 - Nation
 • Tượng đài Lê Cẩn - Nguyễn Giao

  Tượng đài Lê Cẩn - NPhotos provided by Panoramio are under the copyright of their owners.

Cities and Towns nearby
tt. Vũng Liêm .5km
Trung Thành 2.7km
Trung Thành Tay 3.3km
Trung Thành Đông 3.6km
Trung Ngãi 4.3km
Trung Hiệp 4.2km
Trung Hiếu 5.1km
Thanh Bình 5.2km